Neznámé sté výročí pardubických tramvají


Poznámky
 

Poznámka číslo 1
V originále je opravdu uveden tvar „tranway“. Je to překlep nebo záměr? Dodnes někteří starší lidé v našem regionu namísto tramvaj říkají tranvaj.
Poznámka číslo 2
Asi mělo být „zahýbá“.
Poznámka číslo 3
Zřejmě překlep. Správně „ km 0.9 – 1.0“.
Poznámka číslo 4
Jednalo se o tzv. Městskou řeku, která ještě v první dekádě 20.století tekla kolem Zelené brány po dnešním nám.Republiky. Trať za mostem odbočila ne „na nádraží“, ale samozřejmě „na nábřeží“.
Poznámka číslo 5
Dnešní názvy uvedených ulic a náměstí (starý název = dnešní název):
Alžbětina třída = 17.listopadu
Královská třída = tř.Míru
Hlavní náměstí = Pernštýnovo nám.
Arnoštova ul. = Sv.Anežky České
Mezimosty = Mezi Mosty
zemská silnice do Sezemic = Husova ul., Na Drážce a pak silnice číslo 36
Karlova ulice = Karla IV. a Arnošta z Pardubic
Poznámka číslo 6
Rozuměj „do vozovny“. Vybavení a členění depa není ve zprávě řešeno.
Poznámka číslo 7
Rozuměj „výhybna“.
Poznámka číslo 8
Název není v originálu dobře čitelný. Je možné, že jméno stanice zní „Počápl“.
Poznámka číslo 9
Autor zprávy zřejmě nezjistil názvy ulic v Sezemicích a proto je vytečkoval. Dva po sobě následující protioblouky za mostem přes Lodrantku (vlastně náhon) kopírovaly původní směr komunikace vedoucí tehdy po starém mostě kolmo na vodní tok.
Poznámka číslo 10
Čti „promile“. Použitý psací stroj zřejmě nedisponoval příslušným znakem.
Poznámka číslo 11
Takže koncová stanice „Jatky“ měla mít vlastně číslo 14.
Poznámka číslo 12
Zřejmě vypadla tečka za číslovkou řadovou.
Poznámka číslo 13
Rozuměj „výhybny“.
Poznámka číslo 14
Z tohoto sdělení lze odvozovat, že i na koncích trati měly být kompletní výhybny a ne jen pouze vidlicové rozvětvení. Kde by byly odstavovány nákladní vozy, zpráva neřeší.
Poznámka číslo 15
Elektrárna v Pardubicích zahájila provoz v roce 1905 a její tvůrce Křižík zřejmě hledal uplatnění pro elektrický výkon, kterým tato stanice – očima tehdejších měřítek poněkud předimenzovaná – oplývala.
Poznámka číslo 16
Rozuměj „vozovna“.
Poznámka číslo 17
V kapitole „Vlastní technická zpráva“ je údaj o odbočce do vozovny ručně opraven na 2.9/3.0.

Poslední poznámka
Elektrotechnická firma Křižík v Čechách stále existuje, ovšem pouze jako s.r.o. v Trhovém Štěpánově.

 

< --- technická zpráva  mapa --- >


Tato stránka je součástí webových stránek Dopravního podniku města Pardubic a.s.
www.dpmp.cz©2006-2016