Neznámé stodesáté výročí pardubických tramvají


Úvod

Město Pardubice se v posledních více jak sto letech několikrát snažilo o výstavbu sítě elektrických drah. Známý je např. projekt z roku 1903 na spojení Chlumec nad Cidlinou – Lázně Bohdaneč – Pardubice – Chrudim – Slatiňany elektrickou kolejovou malodráhou. Tehdy padl návrh i na zřízení dráhy bezkolejné, dnes bychom řekli trolejbusové. Po první světové válce existovaly záměry na tramvajové spojení do Heřmanova Městce nebo do Sezemic. A právě sezemická tramvaj měla okolo roku 1920 ke své realizaci nejblíže. Tento projekt byl pak v pozdějších desetiletích ještě několikrát „oprašován“ a zase ukládán ad acta.


Tento obrázek pseudotranvaje na podvozku automobilu je datován rokem 1929, kdy Pardubáci prezentovali svou touhu mít elektrickou dráhu u příležitosti významné státní návštěvy. Autor snímku lehce doretušoval koleje a trolejový drát.

Zcela nedávno se podařilo v Národním archivu v Praze v archívním fondu „České místodržitelství“ objevit dosud neznámý dokument, který na historii pardubických tramvají vrhá další nové světlo. Dochovala se technická zpráva projektu „Elektrická místní dráha Pardubice – Sezemice“, která „byla základem přehlídce trati a staniční komisi a polit. pochůzce dne 11. až 12.června 1906.“ Dokument nese hlavičku Fr.Křižík, elektrotechnický závod v Praze – Karlíně a podpis samotného Křižíka. Na titulní stránce je pak vlastní rukou c.k. okresního hejtmana Nováka doslova naškrábána tato poznámka: „Vyloženo u c.k. okresního hejtmanství v Pardubicích k nahlédnutí v době od 22.dubna do 3.května 1906.“

Podle toho, že k politické pochůzce opravdu došlo a že zpráva je velmi podrobná (obsahuje např. i dílčí výsledek Křižíkova energetického výpočtu), můžeme směle tvrdit: Pardubické tramvaje, ač nikdy nespatřily světlo světa, mají letos jedno velmi významné a kulaté výročí.

 

Technická zpráva pro „Elektrickou místní dráhu Pardubice – Sezemice“ z roku 1906

Titulní strana technické zprávy

Zpráva je psána na hlavičkovém papíře firmy Křižík. Pisatel zřejmě velice spěchal, neboť strojopis je plný překlepů a rukou provedených oprav. Zájemcům předkládáme opis textu i s původními opravami a našimi poznámkami. Některé pravopisné chyby (např. interpunkce, tvary přechodníků apod.) ponecháváme bez komentáře.

Text technické zprávy naleznete zde.

Součástí zprávy je i příloha ve formě zákresu osy navržené trati do „generální mapy“ v měřítku 1 : 75 000. Mapa není bohužel tak podrobná, aby vystihla všechny uváděné detaily navržené trasy, ale ve spojení se slovním popisem a s použitím současných map, popřípadě leteckých pohledů (viz např. http://www.mapy.cz), se lze s celou tratí dobře seznámit. Většina dotčených ulic a silnic stále existuje v téměř shodné ose. Drobné odchylky, např. v Sezemicích, jsou na leteckých snímcích dobře patrné.

 

Autoři těchto stránek:

Materiál z roku 1906 nalezl v Národním archivu (archivní fond České místodržitelství) pan Zdeněk Hrdina z Prahy, do elektronické podoby přepsal a poznámkami doplnil ing. Ladislav Podivín a pro web upravil Jiří Reitmayer. Kontaktní e-mail: trolejbus.353(a)seznam.cz.

 

Technická zpráva --->


Tato stránka je součástí webových stránek Dopravního podniku města Pardubic a.s.
www.dpmp.cz©2006-2016