Historický přehled autobusů do roku 1990

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Linkové vedení > Archiv

01.05.1950 Symbolické zahájení autobusové dopravy DP
03.05.1950 a-1 N Koněvovo n.-Spravedlnost-Nový byt-staré nádraží-Stalinova-divadlo-Kostelíček - -nemocnice (pod žel.zast.) (linka původně bez číselného označení)
1950 a-1 P Jesničánky-Koněvovo n.-...-nemocnice
02.07.1951 a-2 N Svítkov škola-Popkovice-letiště-DP- Spravedlnost-Nový byt-Stalinova-divadlo-Kostelíček-Slovany
12.1951 a-1 (P) Dražkovice-Jesničánky-...-nemocnice
12.1951 a-1 (Px) Jesničánky-...-nemocnice
Krátkodobý pokusný provoz do Dražkovic
06.1953 a-1 X - - - ve stejné trase zavedena t-1
1953 a-4 N staré nádraží-Nový byt-Stalinova nepravid -divadlo-U Štiky-Na Židově
195? a-4 X - - -
12.04.1954 a-2 X - - - viz t-2
           a-4 N Svítkov škola-Popkovice-letiště-DP-Spravedlnost-Nový byt-Stalinova-divadlo
1954 a-4 Pč Svítkov škola-...-divadlo-U Štiky-Na Židově (ve 3.čtvrtletí)
01.05.1958 a-2 N nádraží(nové)-Stalinova-divadlo
03.11.1958 a-4 Kč Svítkov škola-...-DP- ...-divadlo-...-Na Židově (k divadlu jen Pdš, na Židov jen Pdšr)
           a-6 N nádraží(nové)-Stalinova-divadlo-U Štiky-Na Židově nejede Pdšr
1959 a-7 N,X nádraží-Nový byt-Spravedlnost-Koněvovo n.-krematorium (provoz jen v kremační dny (Po,St - vždy; Út,Čt,Pá - dle potřeby) - jezdila pokusně ve 2.čtvrtletí)
05.10.1959 a-2 X - - - viz t-2
           a-4 Pč Svítkov škola-...-divadlo-...-Na Židově (Na Židov jen Pdšr, u DP končí jen několik vybraných spojů)
13.03.1960 a-8 N Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo n.-Spravedlnost-Nový byt-nádraží
1960       a-4 Zz Svítkov škola-Popkovice(T)-letiště-...-divadlo-...-Na Židově
(několik spojů ve Svítkově opačným směrem)
1960 a-6 Pč nádraží-...-Na Židově-Hůrka
01.12.1960 a-6 Pč nádraží-...-Na Židově-Hůrka-Spojil
28.05.1961 a-4 Pč,Zp Svítkov škola-Popkovice(T)-letiště-U Trojice-nádraží-Stalinova-divadlo- -U Štiky-Na Židově-Hůrka-Spojil
           a-6 X - - -
           a-8 X - - - zavedeny linky a-8A, a-8B
           a-8A N nádraží-U Trojice(T)-DP(T)-Dukla nám.(T)-Jilemnického(T)-Koněvovo n.(T)-krematorium(T)-Koněvovo n.(T)-Spravedlnost(T)-Nový byt(T)-nádraží
           a-8B N nádraží-Nový byt(T)-Spravedlnost(T)-Koněvovo n.(T)-krematorium(T)-Koněvovo n.(T)-Jilemnického(T)-Dukla nám.(T)-DP(T)-U Trojice(T)-nádraží
           a-9 (N) Kostelíček-Slovany (rekonstrukce Dašické ulice, ve skutečnosti v provozu asi o týden dříve - výstavba provizorní trolejbusové smyčky; jezdí souběžnými ulicemi)
23.06.1961 a-6 N Kostelíček-nemocnice-Pardubičky-Nemošice
29.07.1961 a-6 X - - - pokusná linka, existence neověřená
01.08.1961 a-8A Zp nádraží-...-Jilemnického(T)-Koněvovo n.(T)-Spravedlnost(T)-...-nádraží
¨          a-8B Zp nádraží-...-Spravedlnost(T)-Koněvovo n.(T)-Jilemnického(T)-...-nádraží
07.08.1961 a-4 Zp Svítkov škola-...-divadlo-Sakařova-Bezdíčkova-Na Židově-Hůrka-Spojil
19.11.1961 a-9 (Nx) - - - viz t-1, t-2
19.03.1962 a-6 N krematorium-Koněvovo n.-Svobody-Rybalkova-SNB-poliklinika-divadlo
           a-8A (Zp) nádraží-...-Koněvovo n.(T)-Svobody(T) -Rybalkova(T)-Spravedlnost(T)-nádraží
           a-8B (Zp) nádraží-Nový byt(T)-SNB(T)-Rybalkova(T)-Koněvovo n.(T)-nádraží
           a-9 (N) Spravedlnost-SNB(T)-Rybalkova-Svobody-Koněvovo n.-Jesničánky (rekonstrukce Gottwaldovy ulice (viz t-1))
21.05.1962 a-8A,8B X(Zpx) - - - zavedeny linky a-8, a-10
           a-8 N Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo n.-Svobody-Rybalkova-SNB-poliklinika-divadlo-Míru(dříve Stalinova)-nádraží
           a-10 N nádraží-U trojice-DP-Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo n.
01.08.1962 a-6 (Zzč) krematorium (Jesničánky) ...-divadlo (Do Jesničánek 6.00-7.30 a 19.00-22.30)
       a-9 (Nx) - - - nahrazena spoji linek a-6, a-10
       a-10 (Pč) nádraží-...-Koněvovo n.-Jesničánky (do Jesničánek jen do 19.00 hod.)
20.08.1962 a-6 (Zzčx) krematorium-...-divadlo rekonstrukce Gottwaldovy ul.
21.08.1962 a-10 (Pčx) nádraží-...-Koněvovo n. skončena
01.10.1962 a-6 Zp Krematorium-Koněvovo n.-Svobody-S.K.Neumanna-poliklinika-divadlo
01.11.1962 a-6 P Krematorium-...-divadlo-Míru-n.Budovatelů-ZS-Stavařov-Cihelna-Bohdanečská-Trnová nám.-Ohrazenice MNV
       a-10 Pč nádraží-...-Koněvovo n.-krematorium
1962    a-4 Zp Svítkov škola-...-divadlo-U Štiky-Na Židově-Hůrka-Spojil
01.01.1963 a-6 P krematorium-...-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná (u žel.st.Semtín-tehdy označováno jako "Doubravice")
01.02.1963 a-6 Zz,Zp Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo n.-Svobody-S.K.Neumanna-poliklinika-divadlo-Míru-Švermova(T)-n.Budovatelů(Z)-ZS-Stavařov-Cihelna-Bohdanečská(Z)-Trnová nám.(Z)-Trnová 1(T)-Ohrazenice konečná (neprojíždí středem Ohrazenic)
01.08.1963 a-8R N divadlo-Míru-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta-Rosice nám.
23.10.1963 a-6 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Ohrazenice konečná
       a-8 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-nádraží
1963       a-6 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Ohrazenice konečná
       a-8 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-nádraží
špatný stav Karlovy ul., stav dočasný, nezjištěno dokdy
01.11.1963 a-8R X,Jo ---> a-9
       a-9 N v trase a-8R
13.01.1964 a-6 K Koněvovo nám.-...-divadlo-Míru
14.03.1964 a-6 P Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo n.-...-divadlo-Míru-nádraží (jízdní řád společný s a-8)
01.07.1964 a-12 (N) Kostelíček-Sakařova-Židov-Junkové-Raabova-Slovany rekonstrukce Dašické ul.
21.12.1965 a-12 (Nx) - - -
06.01.1966 a-4 Zz Svítkov škola-...-nádraží-Míru-Švermova-ZS-Stavařov-Polabiny konečná
       a-12 N Slovany-Junkové-Židov-Bezdíčkova-Na Židově-Hůrka-Spojil
19.01.1966 a-12 Zz Míru-divadlo-U Štiky-Na Židově-Hůrka-Spojil
01.11.1966 a-9 P Spojil-Hůrka-Na Židově-U Štiky-divadlo-...-Rosice náměstí
       a-12 X - - -
30.10.1967 a-10 Zz nádraží-...-Koněvovo n.-Svobody(Z)-krematorium
01.11.1967 a-11 N Pardubičky-nemocnice-Kostelíček-divadlo-Míru-n.Budovatelů(T)-Pernerova(Z)-ZS-Stavařov-Polabiny konečná-Bohdanečská-Trnová nám.-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná t-11 zrušena
29.01.1968 provoz výpomocných spojů k Tesle Zámečku
15.03.1968 a-6 Zpč Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo n.-krematorium(7.00-18.00) S.K.Neumanna-Svobody-poliklinika-divadlo-Míru-nádraží
       a-11 Pč Tesla zámeček-Pardubičky-...-Ohrazenice konečná
14.04.1968 a-10 Zp nádraží-...-DP-Gorkého-Koněvovo nám.-Svobody(Z)-krematorium
01.07.1968 a-9 (Zz) Spojil-Hůrka-Na Židově-...-Rosice Kréta-Rosice nádraží
12.08.1968 a-9 (Zzx) Spojil-Hůrka-Na Židově-...-Rosice Kréta-Rosice náměstí
05.10.1968 zavedeny zvláštní JŘ pro volné soboty
01.09.1969 a-12 N Polabiny konečná(jen Pdš)-Pernerova(T)-n.Budovatelů(Z)-Míru-divadlo-Kostelíček-nemocnice-Pardubičky-Tesla Zámeček-autoopravna-Černá za Bory (na tř.Míru ukončovány spoje z obou směrů, v Černé za Bory obracení blokové jižně od sil.č.322)
01.09.1970 a-6 P Dukla nám.-...-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta(T)-Sluneční
       a-8 P Dukla nám.-...-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta(T)-Sluneční
       a-9 Pč Spojil-Hůrka-Na Židově-...-Rosice náměstí
       a-12 Zz nádraží-Míru-...-Černá za Bory
12.10.1970 a-4 (Zp) Svítkov škola-...-nádraží-Míru-Na Hrádku-ZS-Stavařov-Polabiny konečná
       a-11 (Zp) Tesla zámeček-Pardubičky-...-Míru(T)-n.Budovatelů(T)-Na Hrádku(Z)-ZS-...-Ohrazenice konečná
1970    a-4 (Zpx) Svítkov škola-...-nádraží-Míru-Švermova-ZS-Stavařov-Polabiny konečná
       a-11 Tesla zámeček-Pardubičky-...-Míru(T)-n.Budovatelů(T)-Švermova(Z)-ZS-...-Ohrazenice konečná (uzávěra Švermovy ul.)
01.02.1971 a-11 Zpč Tesla zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kostelíček-Okrouhlík viz pozn.-...-Ohrazenice konečná
Přes Okrouhlík od 5.00 do 7.30 jen T, od 14.00 do 18.00 jen Z - výpomoc pro t-1
01.03.1971 a-8 Zpč Dukla nám.-...-Rybalkova-SNB(T)-Pichlova(Z)-poliklinika-...-Sluneční
1971    a-6 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční
       a-8 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční (uzávěra Karlovy ulice)
1971    a-6 (Zpx) Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční
       a-8 (Zpx) Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční
1971    a-11 Zp Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Polabiny kon.-Trnová 1-Ohrazenice MNV-Ohrazenice koneč.
04.04.1972 a-11 (Zp) Tesla Zámeček-Pardubičky-Nár.hrdinů-Únorová-nemocnice-Kostelíček-...-Ohrazenice konečná
       a-12 (Zp) nádraží-...-Kostelíček-nemocnice-Únorová-Nár.hrdinů-Pardubičky-...-Černá za Bory
rekonstrukce Kyjevské ul.-zajíždění přes Okrouhlík zrušeno trvale
04.07.1972 a-12 Zpč nádraží-...-autoopravna Černá z.B - Drozdice
01.09.1972 a-13 N Tesla Zámeček-Pardubičky-Nár.hrdinů-Únorová-nemocnice-Židov-Na drážce Kostelíček-divadlo-Míru-n.Budovatelů(T)-Pernerova(Z)-ZS-Stavařov-Polabiny kon.-Trnová 1-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná(provoz jen Pd, k Tesle jen Pdš, jízdní řád společný s a-11)
1972    a-6 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční
       a-8 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční (uzávěra Karlovy ulice)
1972    a-6 (Zpx) Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční
       a-8 (Zpx) Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční
1972    a-11 Zp Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Míru-n.Budovatelů(T)-Švermova(Z)-ZS-...-Ohrazenice konečná
       a-13 Zp Tesla Zámeček-...-Židov-... ...-Míru-n.Budovatelů(T)-Švermova(Z)-ZS-...-Ohrazenice konečná
19.03.1973 a-4 Zp Svítkov škola-...-nádraží-n.Budovatelů-ZS-...-Polabiny konečná
   a-6 Zp Dukla nám.-...-divadlo-nábř.ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží-...-Sluneční
   a-8 Zp Dukla nám.-...-divadlo-nábř.ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží-...-Sluneční
   a-9 Zp Spojil-Hůrka-...-divadlo-nábř.ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží-...-Rosice nám.
   a-11 Zp Tesla Zámeček-Pardubičky-...-divadlo-nábř.ČSLA-ZS-...-Ohrazenice konečná
   a-12 Zp nádraží-n.Budovatelů-ZS-nábřeží ČSLA-divadlo-...-Černá za Bory
   a-13 Zp Tesla Zámeček-Židov-... ...-divadlo-nábřeží ČSLA-ZS-...-Ohrazenice konečná
01.07.1973 a-13 (X) - - - prázdninový JŘ
léto 1973  a-11 (Zpx) Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-...-Ohrazenice konečná
   a-12 (Zpx) nádraží-...-nemocnice-Pardubičky-...-Černá za Bory
(ukončena rekonstrukce Kyjevské ul.)
01.09.1973 a-13 (Xx)Pč Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-...
(Zpx) Hůrka-Židov-...-Ohrazenice konečná (na Hůrka jen několik spojů)
05.11.1973 a-12 Zpč nádraží-...-autoopravna-Drozdice(T)-Černá za Bory
01.03.1974 a-13 Zp Tesla Zámeček-... Hůrka-Židov-... ...-Stavařov-Bělehradská-Sluneční-Trnová nám.-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná
1974    a-9 (Zp) Spojil-Hůrka-Na Židově-Bezdíčkova-Sakařova-divadlo-...-Rosice nám.
30.04.1974 a-9 (Zpx) Spojil-Hůrka-Na Židově-U Štiky-divadlo-...-Rosice nám (překop v Jägermannově ul.)
01.07.1974 a-13 (Zzč) Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Ohrazenice k. (omezení v rámci prázdninového JŘ)
11.07.1974 a-6 (Zp) Dukla nám.-...-ZS-Stavařov-Bělěhradská-Sluneční
   a-8 (Zp) Dukla nám.-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Sluneční
   a-9 (Zp) Spojil-Hůrka-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Rosice Kréta-Rosice nám.
(stavba vodovodního mostu přes Labe, jezdí výpomoc tř.Míru-nádraží)
17.07.1974 a-6 (Zpx) Dukla nám.-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Sluneční
   a-8 (Zpx) Dukla nám.-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Sluneční
   a-9 (Zpx) Spojil-Hůrka-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta-Rosice nám.
01.09.1974 a-13 (Zzčx) Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Hůrka-Židov-...-Ohrazenice konečná
1974    a-12 Zpč nádraží-...-autoopravna-Černá z.B-Drozdice
léto 1975  a-8 Zp Dukla nám.-...-Koněvovo n.-Svobody-S.K.Neumanna-poliklinika-...-Sluneční
09.1975    a-6 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-Tyršovo nábř.(T)-Jiráskova(Z)-divadlo-...-Sluneční
   a-8 (Zp) Dukla nám.-...-poliklinika-Tyršovo nábř.(T)-Jiráskova(Z)-divadlo-...-Sluneční
(rekonstrukce Karlovy ul.,výstavba sídliště)
1975    a-12 Zp nádraží-...-Tesla Zámeček-Průmstav-Černá za Bory-Drozdice
01.1976    a-2 (N) nádraží-Míru-divadlo-Bulharská(T)-Kostelíček(Z)-Kamenec(Z)-nemocnice-Pardubičky
   a-11 (Zp) Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kamenec(T)-Kostelíček(T)-Bulharská(Z)-divadlo-...-Ohrazenice konečná
           a-12 (Zp) nádraží-...-divadlo-Bulharská(T)-Kostelíček(Z)-Kamenec(Z)-nemocnice-...-Černá z.B.
   a-13 (Zpč) Tesla Zámeček-...-nemocnice-Kamenec(T)-Kostelíček(Z)-Bulharská(Z)-, Hůrka-Židov-...-Kostelíček- divadlo-...-Ohrazenice konečná
(rekonstrukce Štrossovy ulice)
15.03.1976 a-6 ((Zp)) Dukla nám.-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Rosice Kréta(T)-Sluneční
   a-8 ((Zp)) Dukla nám.-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Rosice Kréta(T)-Sluneční
     a-9 (Zp) Spojil-Hůrka-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Rosice Kréta-Rosice nám.
01.07.1976 a-13 (X) - - - prázdninový JŘ
15.07.1976 a-6 ((Zpx)) Dukla nám.-...-ZS-n.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta(T)-Sluneční
    a-8 ((Zpx)) Dukla nám.-...-ZS-n.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta(T)-Sluneční
    a-9 (Zpx) Spojil-Hůrka-...-ZS-n.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta-Rosice nám.
(dočasná uzávěra ul.Říjnové revoluce)
01.09.1976 a-12 Pč nádraží-...-Černá za Bory-Mnětice
a-13 (Xx) Tesla Zámeček-...-nemocnice-Kamenec(T)- -Kostelíček(Z)-Bulharská(Z)-, Hůrka-Židov-...-Kostelíček- divadlo-...-Ohrazenice konečná
04.10.1976 a-10 Pč nádraží-...-Koněvovo n.-Svobody(Z)-krematorium
18.10.1976 a-9 P Spojil-Hůrka-...-Rosice nám.-Rosice kon.
31.10.1976 a-N N (noční provoz-jeden vůz projíždí několik nepravidelných okruhů-linka bez označení)
1976 a-11 (Zpx) Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kostelíček-divadlo-...-Ohrazenice konečná
    a-12 (Zpx) nádraží-...-divadlo-Kostelíček-nemocnice-...-Černá za Bory-Mnětice
    a-13 (Zpčx) Tesla Zámeček-...-nemocnice-, Hůrka-Židov-... Kostelíček-divadlo-...-Ohrazenice konečná
(ukončení rekonstrukce Štrossovy ulice)
1977 a-2 (Nx) - - - dokončení dílčích úprav trolej. vedení u Veselky
22.05.1977 a-14 N Staré Čivice-Popkovice-Svítkov škola-letiště-DP-Spravedlnost-Nový byt-n.Budovatelů-ZS-Stavařov-Polabiny kon. -n.Budovatelů(Z)-ZS(Z)-Švermova(Z)-Míru (původní otáčení v Čivicích kolem bloku: tam po nové silnici, zpět po staré)
01.03.1978 a-8 X - - - vozy převedeny na linku a-6
1.pol.1978 a-10 (Zp) nádraží-...-??-Koněvovo n.-...-krematorium(rekonstrukce Gottwaldovy ul.) do srpna ?
27.12.1978 a-13 Zzč Hůrka-Dubina kon. -Na drážce-, Tesla Zámeček-... -Kostelíček-...-Ohrazenice konečná
08.01.1979 a-12 Zpč nádraží-...-Pardubičky Tesla Zámeček-TMS-...-Černá za Bory-Mnětice
14.05.1979 a-6 (Zp) Dukla nám.-...-S.K.Neumanna-Pichlova (T)-SNB (Z)-Spravedlnost-Míru-Švermova-ZS-nám.Budovatelů-...-Sluneční (Stavba horkovodu)
15.09.1979 a-6 (Zpx) Dukla nám.-...-poliklinika-...-Sluneční
07.02.1980 a-13 Jr jezdí i v SO a NE
01.07.1980 a-11 (Zp) Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kamenec(T)-Kostelíček(T)-Bulharská(Z)-divadlo-...-Ohrazenice konečná
    a-12 (Zp) nádraží-...-divadlo-Bulharská(T)-Kostelíček(Z)-Kamenec(Z)-nemocnice-...-Černá za Bory-Mnětice
    a-13 (X) - - - prázdninový JŘ
(překop pro horkovod ve Štrossově ulici)
léto 1980 a-11 (Zpx) Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kostelíček-divadlo-...-Ohrazenice konečná
a-12 (Zpx) nádraží-...-divadlo-Kostelíček-nemocnice-...-Černá za Bory-Mnětice
(zprovoznění Štrossovy ulice)
01.09.1980 a-13 (Xx) Dubina kon.-...-Ohrazenice konečná
Zzč (JŘ oddělen od a-11)
01.06.1981 a-13 (Zp) Dubina kon.-Junkové-Na drážce-...-Ohrazenice konečná (překop pro horkovod v ul.K.Marxe)
25.06.1981 a-6 ((Zp)) Dukla nám.-Gorkého-Koněvovo n.-...-Sluneční (překop ul.Jilemnického)
29.07.1981 a-6 (((Zp)))Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční (stavba horkovodu na Tyršově nábřeží)
01.08.1981 a-6 ((Zpx)) Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo n.-...-Sluneční (zprovoznění Jilemnického ul.)
27.08.1981 a-6(((Zpx)))Dukla nám.-...-poliklinika-Tyršovo nábř(T)-Jiráskova(Z)-divadlo-...-Sluneční (zprovoznění Tyršova nábřeží)
23.11.1981 a-13 (Zpx) Dubina kon.-Na drážce-...-Ohrazenice kon. (zprovozněna ul.K.Marxe)
14.12.1981 a-12 (Zzč) (změna obracení v Černé za Bory kolem bloku severně od silnice č.322)
12.02.1982 a-12 (Zzčx) (návrat k původnímu obracení v Černé z.B)
15.02.1982 a-8 N Dubina kon.-Na drážce-Kostelíček-divadlo-nábř.ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží
01.07.1982 a-1X (N) Jesničánky-Koněvovo n.-Spravedlnost-DP-U Trojice-nádraží
    a-5X (N) Dukla konečná-Dukla nám.-Spravedlnost-SNB(T)-Pichlova(Z)-poliklinika-Tyršovo nábř.(T)-Jiráskova(Z)-divadlo-Míru
    a-14 (Zp) Staré Čivice-...-letiště-U Trojice-nádraží-n.Budovatelů-...-Polabiny konečná uzávěra podjezdu na tř.7.listopadu, a-1,5 doplňkové linky k odkloněným t-1,5
09.08.1982 a-1X (Nx) - - -
    a-5X (Nx) - - -
    a-14 (Zpx) Staré Čivice-...-letiště-DP-Spravedlnost-Nový byt n.Budovatelů-...-Polabiny kon.
(podjezd na tř.17.listopadu otevřen)
01.01.1984 a-8 X - - -
    a-11 K Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Polabiny kon.
    a-13 Zp Dubina kon.-...-ZS-n.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Sluneční-...-Ohrazenice k.
02.03.1984 a-3 (N) Bohdaneč V ráji-Bohdaneč konečná (rekonstrukce silnice č.36 v Bohdanči,a-3 jako doplněk k t-3, jezdí jen Pdš, souběžnými ulicemi dle možností)
02.05.1984 a-6 (Zpx) Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční (zprovozněna ulice Karla IV.)
29.10.1984 a-12 (Zzč) (v Černé za Bory obracení kolem bloku severně od silnice č.322, do Mnětic objížďka kolem JZD = překop ulice)
10.12.1984 a-6 (Zpč) Dukla nám.-...-Koněvovo n.-krematorium-S.K.Neumanna-...-Sluneční
    a-10 (Zz) nádraží-...-Koněvovo n.-Holcova(T)-krematorium
(rekonstrukce ulice Svobody)
25.03.1985 a-13 (Zp) Dubina konečná-...-Trnová nám.-Ohrazenice hřiště-Ohrazenice konečná (překop v Ohrazenicích)
1985 a-13 (Zpx) Dubina konečná-...-Trnová nám.-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná
22.10.1985 a-3 (Nx) - - - ukončení rekonstrukce silnice č.36
28.04.1986 a-12 ((Zzč))(obracení v Černé za Bory v JZD)
23.05.1986 a-6 (Zpčx) Dukla nám.-...-Koněvovo n. (7.00-19.00)-Svobody-S.K.Neumanna-...-Sluneční
    a-10 (Zzx) nádraží-...-Koněvovo n.-Svobody(Z)-krematorium
(otevřena ulice Svobody)
14.07.1986 a-2 (N) Kamenec-nemocnice-Pardubičky (doplněk k t-2; obracení kolem bloku Ke tvrzi,Bulharská,Škroupova)
16.07.1986 a-2 (Nx) - - -
(havárie trolej.vedení v Pardubičkách)
01.10.1986 a-10 (Zp) nádraží-...-DP-Wolkerova-Koněvovo n.-...-krematorium (rekonstrukce ul.Moskevské)
12.10.1986 a-4 (Zp) Svítkov škola-...-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny konečná
    a-11 (Zp) Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny konečná
    a-14 (Zpč) Staré Čivice-... n.Budovatelů-...-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny konečná
n.Budovatelů(Z)-...-Míru
(rekonstrukce křižovatky silnic č.36 a 37)
16.12.1986 a-6 (Zp) Dukla nám.-Jilemnického(T)-Gorkého(Z)-Sov. armády(Z)-Koněvovo n.-...-Sluneční (rekonstrukce Moskevské ul.)
01.03.1987 a-13 (Zz) (obracení v Ohrazenicích kolem bloku ulicí Jiráskovou-výstavba nové točny v souvislosti se stavbou silnice č.37)
18.04.1987 a-10 (Zpx) nádraží-...-DP-Gorkého-Koněvovo n.-...-krematorium
21.04.1987 a-4 ((Zp)) Svítkov škola-...-nádraží-Okrajová-Bělehradská-Polabiny konečná
    a-7 (N) DP Spravedlnost-Nový byt-Míru-Švermova-ZS-n.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Bělehradská-Polabiny kon.-Trnová 1-Doubravice-Semtín-UMA(jezdí jen Pdš)
    a-11 ((Zp)) Tesla Zámeček-Pardubičky-...-ZS-n.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Bělehradská-Polabiny konečná
    a-14 (Zzč) Staré Čivice-...-Nový byt-nádraží-n.Budovatelů(Z)-...-Míru
(sanace mostu ČSSP)
04.05.1987 a-14 ((Zpč))Staré Čivice-Popkovice-Svítkov škola-letiště-... nádraží
n.Budovatelů(Z)-...-Míru
05.06.1987 a-12((Zzčx))(původní otáčení v Černé za Bory a ukončení objížďky do Mnětic kolem JZD)
08.06.1987 a-4 Zpč Svítkov škola-Popkovice-Svítkov sklady(T)-...-Polabiny konečná(přes sklady Pdšr 1 spoj a Pdšo 1 spoj)
24.06.1987 a-10 (Zp) nádraží-...-DP-Wolkerova-Koněvovo n.-...-krematorium
08.07.1987 a-13 (Zzx) (obracení v Ohrazenicích na nové točně, která je blíž o několik desítek metrů)
16.08.1987 a-4 ((Zpx))Svítkov škola-...-nádraží-n.Budovatelů-ZS-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny konečná
    a-11 ((Zpx))Tesla Zámeček-Pardubičky-...-ZS-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny konečná
    a-14 ((Zpx))Staré Čivice-Popkovice-Svítkov škola-letiště-... n.Budovatelů-ZS-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny konečná
(most ČSSP otevřen)
17.02.1988 a-4 (Zpx) Svítkov škola-...-Stavařov-Polabiny kon.
    a-7 (Nx) - - - dále viz t-7
    a-11 (Zpx) Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Stavařov-Polabiny konečná
    a-14 (Zpčx) Staré Čivice-... n.Budovatelů-...-Stavařov-Polabiny konečná
(zrušení panelové objížďky na Stavařově)
1988 a-6 Pozor na několik změn zakončení na Dukle !
1988 a-10 (Zpx) nádraží-...-DP-Gorkého-Koněvovo n.-...-krematorium (otevřena Moskevská ul.)
01.11.1988 a-8 N Dubina konečná-Na drážce-U zastávky-poliklinika-divadlo-nábř.ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží
a-13 Zz Sverdlova-Dubina garáže(T)-Na drážce-...-Ohrazenice konečná
07.01.1989 a-11 Jr SO nejede odp, NE nejede dop
10.05.1989 a-4 (Zp) Svítkov škola-...-nádraží-Míru(T)-Švermova(T)-n.Budovatelů(Z)-ZS-...-Polabiny kon.
    a-6 (Zp) Dukla nám.-...-divadlo-nábř.ČSLA(T)-ZS(T)-n.Budovatelů(T)-Míru(Z)-nádraží-Sluneční
    a-8 (Zp) Dubina konečná-...-divadlo-nábř.ČSLA(T)-ZS(T)-n.Budovatelů(T)-Míru(Z)-nádraží
    a-9 (Zp) Spojil-Hůrka-...-divadlo-nábř.ČSLA(T)-ZS(T)-n.Budovatelů(T)-Míru(Z)-nádraží-...-Rosice konečná
    a-12 (Zp) nádraží-Míru(T)-n.Budovatelů(Z)-ZS(Z)-nábř.ČSLA(Z)-divadlo-...-Černá za Bory-Mnětice
    a-13 (Zp) Sverdlova-...-divadlo-nábř.ČSLA(T)-ZS(T)-n.Budovatelů(T)-Míru(Z)-nádraží-...-Ohrazenice konečná
    a-14 (Zpč) Staré Čivice-...-Nový byt-Míru (T)-Švermova(T)-n.Budovatelů(Z)-ZS-...-Polabiny kon.
(rekonstrukce horkovodu na nám.Budovatelů)
22.07.1989 a-3 (N) nádraží-Míru(T)-Švermova(T)-n.Budovatelů(Z)-ZS-Stavařov-Trnová 1-Doubravice--Pohránov-Hrádek-I/33 Bohdaneč, Rybitví-UMA
23.07.1989 a-3 (Nx) - - - stavba potrub.mostu v Semtíně 2
20.10.1989 a-4 (Zpx) Svítkov škola-...-nádraží-n.Budovatelů-ZS-...-Polabiny konečná
    a-6 (Zpx) Dukla nám.-...-divadlo-nábřeží ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží-...-Sluneční
    a-8 (Zpx) Dubina konečná-...-divadlo-nábřeží ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží
    a-9 (Zpx) Spojil-Hůrka-...-divadlo-nábřeží ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží-...-Rosice konečná
    a-12 (Zpx) nádraží-n.Budovatelů-ZS-nábř.ČSLA-divadlo-...-Černá za Bory-Mnětice
    a-13 (Zpx) Sverdlova-...-divadlo-nábř.ČSLA-ZS-n.Budovatelů-nádraží-...-Ohrazenice kon.
    a-14 (Zpčx) Staré Čivice-...-Nový byt. n.Budovatelů-ZS-Stavařov-Polabiny kon.
(ukončení rekonstrukce horkovodu)
21.12.1989 a-9 Zp trasa převedena na nový nadjezd v Rosicích

Pokračování zde >> přehled od roku 1990