Vojenské polní dráhy, úvodní stránka

Prameny

Zásadní údaje k historii VPD (seznamy a výkresy lokomotiv a vozů, projekty některých tratí a staveb, část fotografií, dobové dokumenty apod.) poskytl pan Zdeněk Hrdina z Prahy. Je třeba jej proto považovat minimálně za spoluautora této práce.

Další podklady :
-         Technická práce ve Východních Čechách (pamětní spis ke IV.sjezdu Spolku čsl. inženýrů), Hradec Králové, červen 1924
-         Pplk.Ing.Ed.Hammerschmied, článek „Železniční pluk“, Technická kultura Pardubicka (sborník k XI.sjezdu Spolku čsl.inženýrů), Pardubice, 1931
-         Důst.sbor žel.pluku, Železniční pluk 1918 – 1931 (sborník sjezdu příslušníků žel.pluku), Pardubice, květen 1931
-         Fr.K.Potěšil, B.Korbel, Al.Hajn, Pardubice (průvodce), Pardubice, kolem roku 1926
-         Ing.L.Podivín, Po stopě zaniklých vojenských drážek v Pardubicích (seriál článků), Zprávy klubu přátel Pardubicka, čísla 1/2 – 11/12, ročník 1991
-        Ing.L.Podivín, článek „Z historie vojenských polních drah v Pardubicích“, 150 let železnice Olomouc – Pardubice – Praha (sborník VČM v Pardubicích), 1995
-         Katalogy a reklamní letáky různých výrobců lokomotiv
-         Kroniky a archívy soukromých osob
-         Mapy Pardubic a okolí různých účelů a měřítek
-         Pamětníci  (zejména K.Douděra, p.Dušek, Ing.S.Hendrych, V.Chaloupka, J.Jelen, M.Klimpl, p.Křemen, W.Matyáš, M.Mejzlík, J.Náhlík, L.Šilinger, F.Žemlička a další)

Zvláštní poděkování patří dnes již zesnulému panu Ing. Stanislavu Hendrychovi z Týniště nad Orlicí za poskytnutí mnoha cenných rad včetně fragmentů z pozůstalosti bývalých příslušníků pluku p. Požára a Ulvra, panu Jaroslavu Jelenovi z Chrudimi, bývalému příslušníkovi pluku, za zapůjčení fotografického alba, panu Zdeňku Nethovi z Pardubic za poskytnutí materiálů z pozůstalosti jeho otce, bývalého příslušníka pluku, a nakonec i panu Ing. Karlu Zeithammerovi z Prahy za poukázání na některé chyby, kterých jsem se dopustil ve svých prvních článcích ve Zprávách klubu přátel Pardubicka na počátku 90.let.

ing. Ladislav Podivín, Lp©2003