Vojenské polní dráhy, úvodní stránka

Plánky sítě VPD

Obsahuje schémata sítě o rozchodu 600mm (stav 1929/30) a 760mm (stav 1939)
Při rozlišení obrazovky menším než 1024x768 se zobrazí pod plánky další posuvníky ...

Síť 600 mm - stav v letech 1929/30  Lp©1998

Plán 1929/30 Legenda

Z důvodů velkého rozměru původního plánku je rozdělen na dvě části - spoj označen X

Poznámky:
A - předpokládaný směr provizorní drážky k letišti v roce 1937
B - původně složiště, pak pravděpodobný výchozí bod drážky k letišti
C - tvar oblouků volen s ohledem na plánované křížení se státní dráhou do Chrudimi
D - přibližné vedení dráhy do roku 1929
E - původní projekt počítal s poněkud delší smyčkou

Plán 1929/1930 sever

Plán 1929/30 jih


Síť 760 mm - stav v roce 1939  Lp©1998

Plán 1938 Legenda

Z důvodů velkého rozměru původního plánku je rozdělen na dvě části - spoj označen X

Poznámky:
A - sklad NZ s přesuvnou pro rozchody 600 i 760 mm
B - odbočka k zasypávání starého říčního ramene
C - neověřená odbočka pro stavbu 3. koleje státní dráhy
D - cvičení přechodu BN-vlaků z kolejí na silnici a opačně
E - provizorní složiště Hůrka (okolo roku 1935)
F - neověřený cvičný úsek
G - složiště "Halda"
H - cvičiště trhavinových destrukcí

Plán 1938 Sever

Plán 1938 jih

Výřez mapy 1:75 000 cca z roku 1934

Drážka je zakreslena nekompletně

Pardubice 1934

Maoa je stažená z http://mapy.opevneni.cz