Vojenské polní dráhy, úvodní stránka

Fotogalerie VPD - 3

Stav míst, kde VPD vedly v roce 2006

Násep u bývalého mostu
Kousíček náspu za potokem Haldou zachovalý za chatovou oblastí za Hůrkami. Dále za náspem ležela stanice VPD "Úzké"
Násep
Násep před místem, kde trať překračovala Haldu směrem ke stanici "Úzké" po tomto mostě
Cesta
Cesta kolem zahrádek a chatiček je původním tělesem úzkokolejky
Oblouk
Táhlý oblouk cesty a tedy i bývalé trati
oblouk
Vyjeté koleje ve sněhu mohou malilinko připomínat to, že obdobně se zde zatáčely i koleje úzkokolejky
leden-2006/plot1.jpg
Plot bývalých kasáren na Hůrkách směrem z civilní strany. Přibližně v jeho ose trať vedla. Pohled směrem do centra.
leden-2006/plot.jpg
Plot kasáren z druhé strany, směrem od centra. I zde vedla kdysi úzkokolejka.
leden-2006/u-kasaren.jpg
Velice přibližně označuje červená čára průběh trati přes Spojilský potok a její přimknutí k silnici Pardubice - Sezemice.
leden-2006/hurka.jpg
Minimálně některé stromy kolem silnice do Sezemic asi koleje ještě vedle sebe pamatují.
leden-2006/do-noveho.jpg
Opory mostku druhé větve (odbočující ve stanici Pracovna) přes Haldu na Židově za ulici Do Nového
leden-2006/kuneticka-hora.jpg
Hrad na Kunětické hoře tvořil kulisu cvičícím vojákům v roce 1935 stejně jako pánovi se psem v roce 2006. Foceno od pracovny, po poli v popředí vedla VPD také.
leden-2006/pracovna.jpg
Přibližně vyznačená stanice Donucovací pracovna na současné fotografii. Odbočka ještě o rozchodu 600 mm vypadala takhle.
leden-2006/pracovna1.jpg
Dvojité stromořadí u pracovny, uprostřed vedla trať a odbočoval zde krátká kolej k rampě ...
leden-2006/rampa1.jpg
... která dodnes stojí opodál.
leden-2006/rampa.jpg
Detail rampy u pracovny.
leden-2006/koridor.jpg
Tady byl do roku 2001 podjezd VPD pod tratí Pce - Č. Třebová. Podjezd stále existuje, pouze je zasypaný v tělese trati.

Stav areálu železničního pluku v roce 2003

areal.jpg (51312 bytes)
Letecký záběr na areál železničního vojska - výborně jsou zřetelné náspy a pilíře mostů přes Chrudimku 1.1.2003
dnes02.jpg (42316 bytes)
Vjezdové zhlaví vlečky v areálu bývalého železničního vojska. Kolej vlevo vede na násep, z kterého se potom větvila do jednotlivých částí technického cvičiště. Stav v září 2003.
dnes05.jpg (42481 bytes)
Dodnes zachovalý šturc odvratné koleje nahoře na náspu před klesáním. Stav v září 2003.
dnes04.jpg (43106 bytes)
Výhybka odvratné koleje. Stav v září 2003.
dnes08.jpg (41834 bytes)
Detail výhybky - nápis zní "Liberta Praha". Stav v září 2003.
dnes06.jpg (42207 bytes)
Perfektně zachovalý nadjezd, v půlce zahrazený plotem, převádí normálně rozchodné koleje ... Stav v září 2003.
dnes03.jpg (43160 bytes)
... nad drahou úzkokolejnou (levé pole, nyní s plotem) a nad nikdy nepostavenou přeložkou trati ČSD do Chrudimi (pravé pole). Stav v září 2003.
dnes07.jpg (45457 bytes)
Taková strašná džungle je nyní za plotem v místech, kde dřív byly výhybky do dalších částí cvičiště. Stav v září 2003.
dnes11.jpg (39198 bytes)
Trosky jezu u bývalé plovárny. Zajišťoval vzedmutí hladiny v areálu cvičiště. Stav 11.10.2003
dnes10.jpg (46492 bytes)
Pohled od jezu směrem proti proudu. Vlevo stojí zachovalý pilíř, na který se montovaly normálně rozchodné železniční mosty. Stav 11.10.2003
dnes09.jpg (36930 bytes)
Z džungle bývalého cvičiště vystupuje oblouk mostu viditelný od kostela v Pardubičkách. 11.10.2003
dnes14.jpg (45704 bytes)
Oblouk mostu focený od střelnice pod vinicí - 24.10.2003
dnes16.jpg
betonový střední pilíř mostu
dnes13.jpg (36940 bytes)
Násep normálně rozchodné trati směřující k mostu
dnes15.jpg
oblouky mostu na pravé straně řeku za kostelem v Pardubičkách
dnes12.jpg (42297 bytes)
Neobvyklý pohled jeden ze dvou silničních mostů přes Chrudimku ve vojenském prostoru. Foceno ze zbytků mostu na fotografii nahoře - 24.10.2003
 dnes01.jpg (32819 bytes)
podjezd pod státní dráhou u Telegrafie (Tesly) zvolna mizí při stavbě železničního koridoru Praha - Brno (2001)
Dalších několik obrázků najdete na webu trolejbusu 353 v rubrice Akce, a to ze dne 28.3.2004, kdy jsme navštívili prostor při akci pořádané KŽC

 

Různé

kolej.jpg (38096 bytes)

kolejnice drážky s viditelným nápisem Krupp 1915 (pro srovnání model velikosti TT)
rez.jpg (10543 bytes) řez kolejnicí drážky