Vojenské polní dráhy, úvodní stránka

Fotogalerie VPD - 2

Foto: archiv Lp, časopis Atom

vpd32.jpg (39804 bytes)
Dokončený a ověnčený cvičný R.W.most přes Chrudimku pod Pardubičkami ve 2.polovině 30.let. V popředí kolejničky všudypřítomných drážek 760 mm. Jejich přesné trasování na cvičišti je těžko dokumentovatelné. Ke změnám docházelo snad každý rok.
vpd33.jpg (39627 bytes)
Při zatěžovací zkoušce dokončeného mostu  posloužila některá z vojenských „třistadesítek“. Hlavní mostní těleso bylo dlouhé 84 m
vpd34.jpg (39871 bytes)
Naložený vlak s lokomotivou 25.002 před odjezdem z nových skladů v roce 1938. Budova v pozadí je výtopna, kterou můžeme spatřit i dnes. Stojí za betonovou ohradou přímo proti ulici Svobody. Rozchod kolejí na snímku již byl změněn na 760 mm.
vpd35.jpg (39027 bytes)
Udělat si takovouto fotografii na památku z vojny nebylo ani za první republiky snadné. Autor tohoto i mnoha dalších snímků z roku 1938 je sice znám, ale dodnes nechce, aby jeho jméno bylo zveřejněno. Je hezké, že vojáci nechali mezi sebou volný prostor, abychom si mohli přečíst lokomotivní tabulky. Stojí na nich : ČS železniční pluk a pod ním je číslo 33.001. Rozchod kolejí je 760 mm.
vpd36.jpg (39667 bytes)
Nenechte se mýlit „adolfovskými“ knírky – to ještě nejsou Němci. Do stanice „Pracovna“ ve směru od Polabin přijela po nové trati 760 mm čsl. důstojnická inspekce na drezíně Wohanka. Pravděpodobně počátek 30.let.
vpd37.jpg (38465 bytes)
Pohled do dnešní ulice Na Drážce v roce 1930. Dýmající mašinka stojí ve stanici „Familie“, která začínala hned za přejezdem Dašické ulice. Vzadu v dálce jsou vidět budovy Donucovací pracovny. Dům za plechovým návěstidlem výhybky patří do dnešní ulice Ve Stezkách.
vpd38.jpg (38247 bytes)
Další foto do památníčku z roku 1938. Tentokrát s mašinkou 25.002, která má na boku ještě i označení VPD.
vpd40.jpg (38322 bytes)
Tři různé stroje na kolejích 600 mm : maličká bavorská Kraussovka 22.201 (původně číslo 113 a pak též 1), její větší rakouská sestra číslo 114 (33.002 resp.602) a vzadu tříspřežka ČKD číslo 117 (34.107 později 609).  Snímek byl pořízen v nových skladech (za plotem je dnešní ulice S.K.Neumanna) v letech 1937 – 38, tedy v době, kdy zde kolejím tohoto rozchodu zbývaly poslední dny života.
vpd41.jpg (40043 bytes)
Zbrusu nový adamovský „čtyřkoláček“ po dodání v roce 1932 na technickém cvičišti. Na malé tabulce nad číslem lokomotivy na boudičce je nápis Železniční pluk.
vpd42.jpg (38721 bytes)
Na mostě přes Haldu nedaleko stanice „V Úzkém“ stojí odfukující stroj řady 33.0 s vojáky těšícími se do civilu. V dálce na obzoru jsou velmi slabě vidět domy obce Hůrka.
vpd43.jpg (39296 bytes)
Stroj 44.001 ve stanici „Technické cvičiště“ po asi 6 letech provozu. Tabulky a kolečka se již tolik nelesknou, přesto mašinka vypadá stále dobře.
vpd44.jpg (27690 bytes)
Malá lokomotiva 25.002 byla jedním z nejčastěji nasazovaných strojů na tratě 760 mm ve druhé polovině 30.let.
vpd45.jpg (32055 bytes)
Nízký násep k mostku přes Haldu v Polabinách a opět ti samí vojáci a zřejmě i ten samý vláček. (Zatím jsem všude psal název Polabiny s velkým počátečním písmenem. Tehdy to ale byl obecný název pro pole a louky v okolí Labe a psával se s malým p. Dnešní sídliště Polabiny je někde úplně jinde.)
vpd46.jpg (39872 bytes)
Rotmistr Cvak, dobrý duch polní dráhy, právě vytáhl z kůlničky svou „motodrezínu“ a s úsměvem vyráží do terénu. Je srpen 1938 a slunné dny předválečného Československa jsou sečteny. 
vpd47.jpg (38587 bytes)
Lokomotivu 44.001 v polabinských lukách už nikdo nikdy neuvidí. A ti hoši okolo ? Vojna jim dávno skončila a kdoví, kolik z nich je ještě na živu.
vpd48.jpg (37867 bytes)
Život je změna ! Mosty přes Chrudimku na technickém cvičišti se stavěly a bouraly stále dokola. Vojáci je museli umět nejen budovat, ale i ničit.
vpd49.jpg (38721 bytes)
R.W. mosty se stavěly kousek po kousku pomocí ručních jeřábů, které pojížděly po horní části konstrukce. Teprve po válce se přešlo na metodu, kdy se větší celky dopředu kompletovaly na břehu. Oblouky v pozadí stále odolávají zubu času a bujné vegetaci, která je nyní zcela zakrývá.
vpd50.jpg (39073 bytes)
R.W. most před nasunutím nad řeku. Pohled od hřbitova v Pardubičkách okolo roku 1930.
vpd51.jpg (38131 bytes)
Práce na R.W. mostě v Pardubičkách. Těžší stavební prvky byly přiváženy na ručně tlačených vozících přenosné stavební drážky. Kolem roku 1930.
vpd29.jpg (32132 bytes)
Zatěžovací zkouška přemostění přes Chrudimku v sousedství mostu státní dráhy po roce 1932. Spřaženou soupravu zbrusu nové adamovské 44.001 a starší „Orenštajnky“ číslo 11 (25.001) nalezneme často i na jiných snímcích. Pilíře mostu jsou zatím dřevěné. Betonové podpěry byly pořízeny až nedlouho před válkou. Přílišného železničního provozu si však již neužily. Dnes slouží horkovodu
vpd30.jpg (40178 bytes)
Nájezd na most přes Chrudimku. Mašinky 44.001 a 25.001 (ex 11) tvoří nerozlučnou soupravu při zatěžovacích zkouškách. V pozadí je násep státní dráhy.
vpd09.jpg (35881 bytes)
Adamovská 44.001 a „Orenštajnka“ číslo 11 zkoušejí most přes zamrzlý vodní tok. Domnívám se, že jde o slepé rameno Chrudimky pod Vinicí. Rozchod kolejí je však určitě 760 mm.
vpd60.jpg (28372 bytes)
V první polovině 30-tých let zkoušel železniční pluk kombinované vozidlo Škoda KT 4. Nakonec přebral pouze tento prototyp. Zde silniční varianta.
vpd61.jpg (36379 bytes)
Škoda KT 4 v kolejové verzi. Obě fotky jsou z časopisu Atom 5/1979

 

Přeprava kamenů pro pomník TGM

vpd57.jpg (33460 bytes) Vylamování skalního bloku pro pardubický pomník TGM v lokalitě Smrček u Žumberka kolem roku 1928
vpd56.jpg (37627 bytes) Pomocná rampa pro nakládku kamenného monolitu.
vpd54.jpg (38109 bytes) Naložená souprava s pomocným materiálem a s velkým kamenným kvádrem čeká na odtah do Pardubic po kolejničkách, které byly za vlakem stále demontovány a přenášeny vpřed. Po trase musely být zesilovány některé mosty. Cesta dlouhá přes 20 km trvala několik dní.   
vpd58.jpg (31438 bytes) Místo lokomotivy sloužil k přesunu ruční naviják.
vpd59.jpg (32813 bytes) Montáž přenosných kolejových polí před loženou soupravou.
vpd55.jpg (38159 bytes) Malá nehoda po cestě. V prudké zatáčce se převrátilo tažné zařízení. Oba naložené vozy zůstaly naštěstí na kolejích.