Vozový park DpmP a.s. - trolejbusy Škoda 14Tr

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Přehled vozidel > Š 14Tr


Unifikovaný vzhled - trolejbus 14Tr číslo 341 po GO v Plzni

v provozu

Fotogalerie trolejbusů 14Tr zde
Trolejbusy z Pardubic v Almaty (KZ)
Trolejbusy z Pardubic ve Lvově (UA)

fyzicky zrušen
prodán
historický
odstaven v DP

Na konci roku 1982 došlo na škodovácké zkušební trolejbusové trati z Horního Žďáru do Jáchymova k velké havárii trolejové sítě způsobené cizím vozidlem. Na několika stech metrech vedení prakticky zmizelo. Trolejové dráty, armatury a výložníky ležely v příkopech, v potoce i po okolních skalách. Za těchto okolností byla ohrožena výroba i export trolejbusů. Každý nový vůz zde totiž musí před opuštěním závodu ujet předepsaný počet kilometrů... pokračování

evid. číslo typ zařazen vyřazen výrobní číslo pozn. prodán foto
301II 14Tr01 1983 1996 8468 r.v. 1982, pp Sarajevo 4224
303II 14Tr01 1983 1996 8409 r.v. 1982, pp Sarajevo 4225
305II 14Tr11/6 1992 2009 11655 r.v. 1991 odstaven
12/2008
prodán do Litvy 3/2009
306II 14Tr11/6 1992 2010 11659 r.v. 1991 odstaven
X/2009
4.8.2010 odeslán do Ternopolu (UA), tam zařazen jako 147
307III 14Tr07 2001 2008 9547 r.v. 1986 - ex DpmHK odstaven v DP od 2006
prodán do šrotu 2008
308III 14Tr07 2001 2008 9548 r.v. 1986 - ex DpmHK odstaven v DP od 2006
prodán do šrotu 2008
309II 14Tr01 1983 1997 8399 r.v. 1982, pp Lvov 594
310II 14Tr01 1983 1996 8390 r.v. 1982, pp Sarajevo 4213
311III 14Tr08/6 2001 - 11241 r.v. 1989 - ex DpmHK  
313II 14Tr01 1983 1997 8504 pp Lvov 596
314II 14Tr11/6 1992 2008 11660 r.v. 1991 odstaven v DP od 2006
prodán do Litvy 2008
315II 14Tr01 1983 1997 8505 další osud nedoložen ---
316II 14Tr07 1986 2005 9861 pp Archangelsk 07
317II 14Tr01 1983 1996 8507 zrušen po nehodě šrot
318II 14Tr05 1984 1996 9085 pp Sarajevo 4211
319II 14Tr05 1984 2003 9087 pp Almaty 3072
320II 14Tr05 1984 2003 9088 pp Almaty 3080
321II 14Tr05 1984 2003 9089 pp Almaty 3073
322II 14Tr07 1985 2003 9518 pp Almaty 3074
323II 14Tr07 1985 2003 9516 pp Almaty 3077
324II 14Tr07 1985 2004 9520 pp Almaty 3082
325II 14Tr07 1986 2003 9862 pp Almaty 3078
326II 14Tr07 1986 2004 9863 pp Almaty 3083
327II 14Tr07 1986 2004 9864 pp Almaty 3079
328II 14Tr07 1987 2003 9948 r.v. 1986, pp Almaty
329II 14Tr07 1986 2003 9947 pp Almaty 3076
330II 14Tr08/6 1987 2003 10392 pp Almaty 3081
331II 14Tr08/6 1987 2004 10393 pp Almaty
332II 14Tr08/6 1987 2000 10394 zrušen po požáru rozebrán v DP
333II 14Tr08/6 1987 2005 10395 pp Archangelsk 05
334II 14Tr08/6 1987 2008 10396 GO Pce 1998 odstaven v DP od 2007
prodán do šrotu 2008
336II 14Tr08/6 1987 2005 10397 pp Archangelsk 04
337II 14Tr08/6 1989 2008 11199   odstaven v DP od 2006
prodán do šrotu 2008
338II 14Tr08/6 1989 2005 11202 pp Archangelsk 06
339II 14Tr08/6 1989 29.12.06 11203 pp Archangelsk
neodjel
odstaven v DP od 2005
prodán do šrotu 2008
340II 14Tr10/06 1991 - 11574 GO Pce 1999
GO Plzeň 2007
2019
341II 14Tr10/6 1991 6/2018 11575 GO Plzeň 2006 2019
342II 14Tr10/6 1991 6/2018 11577 GO Pce 2000
GO Plzeň 2006
2019
343II 14Tr10/6 1991 - 11578 GO Pce 1999
GO Plzeň 2007
2021
344II 14Tr10/06 1991 2008 11580   odstaven v DP od 2006
prodán do Litvy 2008
345II 14Tr10/06 1991 - 11576 GO Plzeň 2006  
346II 14Tr10/06 1991 6/2018 11602 GO Plzeň 2005 2019
347II 14Tr10/06 1991 - 11603 GO Pce 2000
GO Plzeň 2006
2021
348II 14Tr10/06 1991 6/2018 11604 GO Pce 1999
GO Plzeň 2007
2018
349II 14Tr13/6 1994 2013 11714 r.v. 1993, GO Pce 2001 prodán Oděsa
6/2013
351II 14Tr13/6 1994 2009 11715 r.v. 1993 odstaven
12/2008
prodán do Litvy 3/2009
355II 14Tr11/6 1992 2008 11672   odstaven v DP od 2007
prodán do Litvy 2008
356II 14Tr11/6 1992 2009 11673   odstaven
12/2008
prodán do Litvy 3/2009
357II 14Tr13/6 1994 2009 11716 r.v. 1993 odstaven
12/2008
prodán do Litvy 3/2009
361II 14Tr13/6 1994 2008 11717 r.v. 1993 rozebrán v DP
362II 14Tr13/6 1994 2010 11718 r.v. 1993 odstaven
X/2009
4.8.2010 odeslán do Ternopolu (UA), tam zařazen jako 148
365 14Tr17/6M 1995 2012 12135   prodán ČR
následně východ
366 14Tr17/6M 1995 2012 12136 neopraven po lehké nehodě odstaven 2011
šrot 2/2012
367 14Tr17/6M 1995 2012 12137   prodán ČR
následně Oděsa 4002
368 14Tr17/6M 1995 2012 12138   prodán ČR
následně UA
369 14Tr17/6M 1995 2005 12133 zrušen po nehodě rozebrán v DP
370 14Tr17/6M 1995 2012 12134   prodán ČR
následně Oděsa 4001
371 14Tr17/6M 1996 2012 12211   prodán ČR
následně Oděsa 4003
372 14Tr17/6M 1996  2013 12212   prodán Oděsa 4005
373 14Tr17/6M 1996   2013 12213   prodán Oděsa 4006
374 14Tr17/6M 1996  2013 12214   prodán Oděsa 4007
375 14Tr17/6M 1997   - 12274 (2) SLUŽEBNÍ  
376 14Tr17/6M 1997   - 12275 (3) ZKUŠEBNÍ  
377 14Tr17/6M 1999   2014 12538 (1) prodán Žytomyr
378 14Tr17/6M 1999   2014 12539 (1) prodán Žytomyr
379 14Tr17/6M 1999   2014 12541   sešrotován
380 14Tr17/6M 1999   2014 12543 (1) prodán Žytomyr
381 14Tr17/6M 1999   6/2018 12544    
382 14Tr17/6M 1999   6/2018 12545    
383 14Tr17/6M 1999   6/2018 12535    
384 14Tr17/6M 1999 2015 12537   Oděsa

(1) - vozy 377, 378, 380 odstaveny 22.5.2014. Kvůli mimořádnému odstavení vozů 21Tr
reaktivovány a opět nasazeny na linky ve dnech 17.-19.6.2014
(2) - vůz 375 je vybaven postřikovacím zařízením na likvidaci námrazy z troleje
(3) - vůz 376 - zkoušky zařízení na rozehřívání námrazy ohřevem botky


Původní podoba trolejbusu 327

Trolejbus 346 ve stavu po dodání

Trolejbus 305 - stav v roce 2007

Trolejbus typu 14TrM

Historický trolejbus 14Tr08/6 číslo 311 (ex 29 Hradec Králové)

Tehdy se do Ostrova nad Ohří vypravilo několik montážních čet z různých měst, aby trať opravily. Mezi nimi byl i montážní vůz s osádkou z Pardubic. Díky rychlému společnému zásahu se podařilo nebezpečí zastavení výroby zažehnat a nové trolejbusy Škoda 14Tr mohly být expedovány nejen do zahraničí, ale i do našich měst. Ve výrobních halách se tehdy dokončovaly také první čtrnáctky pro Pardubice.

Trolejbusy 14Tr představují zlom ve výrobě trolejbusů Škoda. Samonosná karosérie hranatého tvaru a vzduchové pérování tento typ značně odlišují od předchozích výrobků.

Hlavní technické údaje :

celková délka 11 300 – 11 340 mm
šířka skříně 2 500 mm
maximální výška trolejbusu 3 410 mm se spuštěnými sběrači
výška podlahy na vozovkou 740 – 750 mm
rozvor náprav 5 420 mm
pohotovostní hmotnost 10 400 kg ± 5% (14TrM)
počet míst k sezení 24 - 29
počet míst k stání 51 - 56
nejvyšší provozní rychlost 65 km/h

Přední tuhá náprava je svařena ze silnostěnné trubky a dvou výkovků. Zadní náprava je buď Škoda nebo Rába. Hydraulické monoblokové řízení je funkční i v případě přerušení dodávky tlakového oleje. Pérování vozu zajišťuje 6 vlnovcových pružin. Stejnosměrný sériový motor o trvalém výkonu 100 kW je napájen prostřednictvím pulsního měniče. Jízdní pedál je umístěn zcela vpravo. Trolejbus má tyto druhy brzd :
a) provozní – pneumatická dvouokruhová působí na všechna kola (1.okruh hnací náprava, 2. okruh přední náprava) – samostatný pedál zcela vlevo,
b) odlehčovací – elektrodynamická, působí na kola hnací nápravy s pneumatickým dobržděním – pedál uprostřed,
c) parkovací – pružinová, působí na zadní kola – ovládá se ručním ventilem,
d) nouzová - v případě poruchy jednoho okruhu brzdí zbývající okruh.

Elektrodynamická brzda byla ve dvou provedeních: s cizím buzením (napětí z troleje), později pak nezávislá (napájená ze sítě 24V). Vozy prvních sérií měly jeden alternátor poháněný pouze trakčním motorem. Pro lepší dobíjení baterií a také pro bezporuchový provoz nezávislé brzdy byly další vozy dodávány s druhým alternátorem, který měl pohon od vlastního pomocného motoru. Později bylo při výrobě od prvního alternátoru upuštěno. V Pardubicích se toto řešení uplatnilo zpětně i u starších vozů, kdy k pohonu alternátoru je použit vyměněný motor servořízení.

Sběrače původně ocelové byly v letech 1993 až 1995 postupně nahrazeny plastovými tyčemi Esko. Po vyřazení trolejbusů Škoda 9Tr se tak Pardubice staly prvním městem provozujícím pouze lehké sběrače. Botky Esko jsou na rozdíl o hlavic Škoda lehčí a nejsou vyklápěcí, avšak mají řadu jiných prvků chránících trolejové vedení po případném výpadku sběrací tyče. Od roku 1995 byly do Pardubic dodávány trolejbusy modernizované verze Škoda 14TrM. Liší se zejména vzhledem předních a zadních čel, která jsou zasklena až ke střeše. Místo okének s transparenty zde jsou informační panely BUSE, zpočátku vybavené otočnými terčíky a osvětlené zpředu, později sestavené z LED diod. Nástup této techniky svádí k zamyšlení nad vývojem informačních zařízení u pardubických trolejbusů. V padesátých a šedesátých letech se tabulky s názvy cílových zastávek objevovaly v předních transparentech, čísla linek se umísťovala za přední a zadní skla. Později se objevily boční tabule s průběhem celé linky a s otočnou plechovou šipkou, která ukazovala směr jízdy. Na přední a zadní podokenní části vozů 7 a 8Tr byly dosazovány prosvětlené skříňky, do kterých se zasouvaly černé plechové šablony s čísly linek. Trolejbusy 9Tr většinou používaly v nadokenních transparentech převíjecí plátno, které bylo u trolejbusů 14Tr nahrazeno opět plechovými tabulemi. Vozy v provedení „M“ pak mají kromě předního displeje s číslem a názvem konečné stanice a zadního displeje pouze s číslem ještě i boční panel, kde se kromě trvale svítícího čísla linky a cílové zastávky stále dokola objevují názvy některých dalších stanic.

Od roku 1998 bylo několik starších vozů ve vlastních dílnách rekonstruováno do podoby verze 14TrM včetně informačních displejů. Při té příležitosti byly vyměněny i původní pružinové stahováky Škoda za typ Railtech. Pružinový stahovák má dvě základní funkce. Jemná pružina zajišťuje odvíjení provazu při změnách výšky vedení nebo při bočním vychylování sběrače. Silná pružina se uvádí v činnost při prudším zaškubnutí za provaz (např.při výpadku ze sítě) a zajistí rychlé stažení sběrače pod úroveň trolejového vedení. Po každém zapůsobení musí řidič tuto pružinu natáhnout klikou. Stahováky francouzského typu – Railtech – fungují prakticky stejně. Mají však řadu vylepšení: méně omezují pohyb sběračů, výměnu pružin lze provádět bez nebezpečí zdemolování celé dílny, pro zvýšení bezpečnosti při manipulaci mají aretaci, bez natažení ochranné pružiny nelze nasadit sběrač do sítě, vykazují delší životnost apod. K natažení pružiny slouží malá ráčna, kterou je každý takový vůz vybaven.

Typ Škoda 14Tr tvoří druhou historicky početně nejsilnější skupinu pardubických trolejbusů. Kapitola jejich nákupu se pravděpodobně uzavřela v roce 2001, kdy podnik získal tři starší trolejbusy ze sousedního Hradce Králové nutné k zabezpečení zamýšleného provozu do sídliště Dubina. U těchto posledních vozů byla učiněna výjimka a přidělena jim evidenční čísla již dříve použitá.

Fotogalerie trolejbusů 14Tr zde
>> na začátek stránky <<

aktualizace této stránky: 01.06.2022 , http://www.trolejbus.cz