Trolejbusy v České republice

Přehled trolejbusových provozů ČR

Základní přehled všech trolejbusových provozů v České republice.

70 let moderních trolejbusů v ČR 1936-2006

 

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
B R N O
Č E S K É B U D Ě J O V I C E
D Ě Č Í N
H R A D E C K R Á L O V É
                                      C H O M U T O V   A   J I R K O V
J I H L A V A
M A R I Á N S K É L Á Z N Ě
M O S T A L I T V Í N O V
O P A V A
O S T R A V A
P A R D U B I C E
P L Z E Ň
P R A H A
T E P L I C E
Ú S T Í N A D L A B E M
Z L Í N

Stránky se připravují

Trolejbusy v České republice :: Správce 353
www.trolejbus.cz