Z historie trolejbusů v Pardubicích © ing. Ladislav Podivín
Tato stránka je součástí Stránek trolejbusu 353 - http://www.trolejbus.cz

Fotogalerie PSHŽD -- Moskvič Klub Pardubice -- Stránky trolejbusu 353 -- PSHŽD -- DPmP a.s. -- Hosting BANAN.CZ

7. Plány do budoucna

Trolejbus.cz > MHD PardubiceHistorie >  7. kapitola

V současné době se uvažuje (po dostavbě chybějících komunikací) o možnosti zatrolejování jižní části sídliště Dubina, kde již trolejbusy od roku 2002 převzaly frekventovanou linku 13.

Ve fázi projektové přípravy se nachází trolejbusová trať do Černé za Bory, jejíž první etapa zahrnuje úsek Pardubičky – silo, což je dopravní spojnice do dynamicky se rozvíjející staronové průmyslové zóny a jako taková má naději na úspěšnou realizaci. Druhá etapa sahá až na konec Černé za Bory na dohled k Žižínu. Celou tuto trať může napájet jedna nová měnírna (MR 6 „Zámeček“), která by měla být situována poblíž sila. Záměr vystavět tuto trať opustilo vedení DPmP v roce 2005.

Projektové práce vrcholí také na obnovení trati do Ohrazenic v původním rozsahu. Na točně MHD zde již před lety byly vystavěny trakční ocelové stožáry při příležitosti realizace silničních přeložek. Napájení tohoto úseku může zajistit stávající měnírna v Polabinách po prodloužení napájecích kabelů.

Prodloužení linky v Lázních Bohdaneč až na konec města k mlýnům se plánuje již řadu let. V polovině 80.let zde byla při rekonstrukci silničního průtahu postavena většina stožárů, avšak realizace je kromě stránky finanční závislá na vyřešení otázky řádného napájení. Nejprve by totiž musela být prodloužena kabelová trasa z Horek alespoň na okraj lázeňského města.

Trolejbusová doprava využívající nejnovějších technických prostředků, se správně navrženými tratěmi a s dobře udržovanými pevnými trakčními zařízeními i vozidly má své pevné místo mezi moderními prostředky MHD. Poskytneme-li jí dobré podmínky, je dynamická, úsporná i ekologická.

Vyšší pořizovací náklady nutných zařízení jsou kompenzovány nejen nižší cenou za pohonnou energii (pokud jsou tratě dobře využívány), ale i nižším znečištěním ovzduší ve městě. Jako každé jiné městské dopravě i trolejbusům svědčí alespoň minimální preference před ostatní nehromadnou dopravou v přeplněných ulicích a na ucpaných křižovatkách. V tomto směru máme v Pardubicích ještě co dohánět.

Věříme však, že trolejbusovou dopravu v našem městě do budoucna zachováme a že při jejím provozu a rozvoji budeme dosahovat vždy optimálních parametrů. Vize nastíněné v závěru první kapitoly dávají důvod k optimismu.

>> na začátek stránky <<

další kapitola >>

aktualizace této stránky: 10.01.2008 , http://www.trolejbus.cz