Zpět na stránku www.trolejbus.cz

Ttrolejbusy před neprůjezdným úsekem na Bělehradské ulici - foto MJ

Provizorní oprava převěsu - foto ŠK

 

© 2007 www.trolejbus.cz